نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

شیر سواری الهه عشق آذربایجان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7923

این تصویر گوشه دیگری از جام حسنلوی آذربایجان است که در دوره قوت ها ساخته شده و تا دوره مانناها بعنوان ظرفی آئینی استفاده می شد.

در تمدنهای همگون چون سومر و اورارتو که التصاقی زبان بودند این الهه روی شیر دیده می شود.

البته یک مهر بی نام و نشان احتمالا یونانی و مشکوک که ادعا شده در بخش سکاهای آرمیتاژ نگهداری می شود( تصویر دوم) و ساخته آناتولی و یافته روسیه است قدیمی ترین شیر و خورشید ایران معرفی شده در حالیکه حتی اگر آن مهر کوچک وجود و بعد اصالت داشته باشد، و بعد اثبات شود به ایران ربطی دارد، جام حسنلو طبق نظر باستان شناسان حداقل هزار سال قدیمی تر است.

اولین استفاده از شیر و خورشید را تورکان سلجوقی در سکه هایشان استفاده کردند

اولین استفاده از شیر و خورشید در پرچم را تورکان تیموری استفاده کردند.

اما مضحک اینکه این نمادی بر علیه تورکان ایران توسط نژادگرایان استفاده می شود.

شیر توام بعنوان نماد رب النوع خورشید در بین النهرین و در اندیشه سومریان به ثبت رسیده و در هنر آشور به اوج خود رسیده است.

در این نمونه از هنر آذربایجان باستان مشاهده می فرمایید که الهه عشق” اَن ننه” آینه برنزی جلوی خود گرفته است. رسمی که تا همین اواخر در عروسی های آذربایجان وجود داشت و جلوی کاروان عروس آینه می گرفتند تا خود را تماشا کند.

اما در دوره مانناهای آذربایجان این مساله تقدس خود را از دست داد و در تصاویر سوم و چهارم این حیوان توسط قهرمانان و شاهان شکار می شد.

بیش از شصت سنجاق به شکل شیر و کلی آثار دیگر از ساختمان سوخته دوم حسنلو کشف شده است.

اکثر آثار از عاج ها تا برنزهایی با نقش شیر که از آذربایجان یافته شده اند را در سایت موزه متروپلیتن نیویورک می توانید تماشا کنید.

شیر در آثاری از گنج زیویه که از غارت بزرگ جان سالم یافته اند و به تمدن ماننا مربوط است دیده می شود.

اسن قالین

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق