نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

درباره ما

 

 

ائل اوبا در سال 1394 در راستاي تدوين مجموعه کاملي از جهات و جوانب فرهنگ و معارف آذربايجانيان و کيفيت ظهور و تکامل تمدن و فراز و نشيب حيات قومي و روشن ساختن زواياي تاريخ اين سرزمين کهنسال ، پا به عرصه وجود نهاده ، و با گذر زمان دامنه موضوعي خود را به ادبيات ، فرهنگ ، تاريخ ، گردشگري ، زبان ، آثار تاريخي ، اقتصاد ، هنر و دين ساير اقوام ايران نيز تسري داد.

بي شک تامين اين منظور و نيل بدين هدف جز با فراهم آوردن موادي که تحقق اين نيت را بايسته است امکان پذير نمي نمود و هرگونه کوششي که در اين زمينه بر اساس استفاده از مدارک مجمل و مبهم و مواد ناقص به عمل مي آمد رسا و وافي به مقصود نمي رسيد ، بدين سبب ائل اوبا جهت رفع نياز طيف هاي مختلف به منابع اطلاعاتي ، اقدام به توليد محتواي تخصصي با تکيه بر آثار مؤلفين ، مصنفين و پژوهشگران محترم نمود.

پايگاه اينترنتي ائل اوبا با در نظر گرفتن رده هاي مختلف سني مخاطبين ، ضمن ظرفيت سازي و توليد محتواي اختصاصي براي هر گروه ، سعي نموده توليد محتوا از اين منظر جهت دار صورت پذيرد .

با عنايت به اينکه نمي توان حدود فرهنگي را محدود به جغرافياي سياسي نمود و با توجه به دسترسي آسان به محتواي منتشره مبتني بر فضاي وب ، محدوديت حوزه جغرافيايي براي تمرکز فعاليت سايت عملا برداشته شده است ، بنابراين جامعه هدف اين رسانه عموما اقوام مختلف ايراني و غيرايراني هستند.

اینک به یمن لطف پروردگار ، حاصل زحمات و فعالیت چندین ساله شاعران و نویسندگان را به ساحت والای پژوهشگران و ادب دوستان تقدیم میداریم.

امید است که این قدم کوچک را از ما پذیرا باشید و بر معایب و نقایص آن بدیده ی اغماض بنگرید ، البته این عفو و غمض مانع این نخواهد بود که در هرجای این وبسایت به اشتباهی برخوردید از تذکار و ابلاغ آن مضایقه فرمایید.

کلاممان را با یک بیت از صائب شیرین سخن تبریز به پایان میبریم:

دست از طلب مدار که دارد طریق عشق / از پا فتادنی که به منزل برابر است.

نشریه الکترونیکی ائل اوبا