از خوراک و پوشاک تا بازی های سنتی ایلات بختیاری

از خوراک و پوشاک تا بازی های سنتی ایلات بختیاری

لباس مردان دو نوع است: 1 لباس کار، شکار و سواری 2 لباس رسمی لباس کار: شلوار گشاد که عموماً به رنگ سیاه است و شالی روی آن بسته می شود و پیراهن دارای یقه که دکمه های آن از روی شانه به طرف سینه بسته می شود و آستین های گشاد...

ادامه مطلب ...