نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

درخواست نخست وزیر از فرهنگستان برای تغییر نام محل« یولا گلدی » در سال ۱۳۱۶


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6257

درخواست نخست وزیر از فرهنگستان برای تغییر نام محل« یولا گلدی » در سال ۱۳۱۶

فرهنگستان ایران

یولاگلدی نام محلی است در ماکو و این نام چون ترکی و ثقیل است مقتضی است نام دیگری به جای آن انتخاب نموده و اطلاع دهید .

تورک بیلگی