تغییر اسامی نام‌های تورکی در آزربایجان توسط حکومت پهلوی در صد سال اخیر

🔺ساوجبلاغ، اوجان، بی‌کندی، سایین‌قالا، سولدوز و دیگر شهرهایی که اسم‌هایشان تغییر یافته است در این نقشه قدیمی مشخص است.

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران