نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

در باب زبان سکاها (دیش اوغوزها)


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7863

ساکاها نام ثبت شده تورکان قبل از میلاد هستند و در منابع زیر چنین نام داشتند

یونانی به صورت اسکیت

Σάκαι

چینی سائ

سنسکریت ساکا

و خود ساکاها اوچ اوخلار یا دیش اوغوزلار( اوغوزهای خارجی در مقابل “ایچ اوغوزها” که در منابع آشوری همگی “ایش غوز” یعنی اوغوزهای داخلی نامیده شده اند و به اوغوزهای غربی و آذربایجان اطلاق می گردید)

در دوره شوروی کشف مقبره شاهزاده ۱۸ ساله ساکایی نزدیک بزرگراهی در قزاقستان پرده از تاریکی زبان و نژاد “دیش اوغوزها” را برداشت.

مطالعه DNA اسکلت نشان داد با تورکان امروزی پیوند دارد و در ابتدا کتیبه های یافت شده مورد مجادله دانشمندان بود که نهایتا تورک شناس قزاقستانی آقای “امانجولوف” نشان داد که این متن با استفاده از خط باستانی تورکان” اورخون” و به زبان تورکی در دو هزار و پانصد سال قبل نوشته شده است.

وی ترجمه دقیق و آوا نویسی آن را در کتابی به سال ۱۳۵۰ منتشر کرد.

اگر تصاویر را نگاه کنید متن ترجمه شده را در اسلاید دوم قرار دادم که چگونه به تورکی باستان مربوط است و ضرورت ذکر منابع و محدودیت کپشن، امکان پرداختن به دیگر موارد را از من سلب کرد چون این یک پست علمی مبتنی بر اسناد است.

در دو قسمت قبلی کلمات محدود باقیمانده ساکایی را مشاهده کردیم که تورکی بودند

در قسمتهای بعدی بحث ساکاها در منابع غربی قدیمی را ادامه خواهیم داد

انشالله
اسن قالین

-Bozkır Kavimleri,Egemen Çağrı Mızrak,Ötüken Yayınları,S.123-126
-Prof.Dr.Umay Türkeş Günay:Türklerin Tarihi Geçmişten Geleceğe Akçağ Yayınları 5.Baskı. S.51-60
KAYNAKKapat
-Kavimleri,Egemen Çağrı Mızrak,Ötüken Yayınları,S.265-273
-The Turks. Volume 1: Early Ages. Part 3: Old nomads of the steppes: Scythian age in Eurasia. Prof. Dr. A. Chay – Prof. Dr. I. Durmus, Scythians, Yeni Türkiye, Ankara 2002, S.155
-A. Amanjolov: Runic-like inscription from Saka’s burial near Alma-Ata. “Bulletin of Academy of Sciences KazSSR”, 1971, No 12 (320), s. 64-66; -Materials and research on history of Ancient Türkic writing. Author’s abstract of Ph. Doctor Dissertation, Alma-Ata, 1975, s. 48-52;
-Türkic runic graphics, 3. Alma-Ata, 1985, s. 31-39
-“History and Theory of Ancient Turkic Script”, Almaty, “Mektep”, 2003, s. 218-219

 

برگرفته از پیج دکتر رحیم آغ بایراق