«شکری» و «گزانگبین» ؛ شیرینی و سوغات کردستان

«شکری» و «گزانگبین» ؛ شیرینی و سوغات کردستان

كردستان نيز همانند ساير مناطق كشور ایران داراي شيريني‌هاي خاص و ساير خوراكي‌هايي كه مجموعاً سوغات استان را تشكيل مي‌دهند. مهم‌ترين شيريني كه خاص شهر سنندج است، شيريني كنجد مي‌باشد. اين شيريني در دو نوع «شكري» و...

ادامه مطلب ...