ترک های اینگوش

ترک های اینگوش

مردم اینگوش یک گروه قومی قفقازی بومی قفقاز شمالی هستند که اکثراً در جمهوری اینگوشتیای روسیه به پایتختی ماگاس زندگی می‌کنند. این جمهوری کوچک‌ترین جمهوری روسیه فدرال است که در سال 1992 و بعد از انشقاق جمهوری سوسیالیستی...

ادامه مطلب ...