نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

کشف میدان نفتی و گازی در مغان – اردبیل


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=709

IMG14491058میدان نفتی مغان، از میدان‌های نفتی آذربایجان است، که در شمال غرب کشور، در استان اردبیل، در منطقه‌ای با وسعت ۵٫۶ کیلومتر مربع و در حوضه دشت مغان، مستقر می‌باشد. ضخامت رسوبات در این حوضه بیش از ۸ کیلومتر بوده و غنی از طبقات شیلی- رسی است.

نخستین بار هیم (رئیس زمین‌شناسی وقت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) در سال ۱۹۵۰ آثار تراوش‌های مواد نفتی را در منطقه قیر دره در آذربایجان گزارش کرد. دو سال بعد طراز طی مطالعه این منطقه در دشت مغان، طی گزارشی این ناحیه را با پتانسیل نفتی اعلام کرد. یک سال بعد مطالعات وی منجر به معرفی سه تاقدیس اصلاندوز، آجیشمه و گنبد شاه آباد (دشت مغان) را برای عملیات اکتشافی معرفی کرد. براساس برآوردها پيش بيني مي شود پس از مطالعات اكتشافي بين دو تا چهار ميليارد بشكه نفت از منطقه مغان در استان اردبيل استخراج شود.

مجوز عملیات اکتشاف نفت مغان در سال ۱۳۸۷ امضا شده و این عملیات هم اکنون در این منطقه ادامه می‌یابد. در این ناحیه سازند زیوه و یا زیور به سن الیگومیوسن سنگ مخزن تجمعات نفتی این منطقه می‌باشد، که توسط رسوبات آواری و کربناته تورنین پوشیده می‌شود. این سازند در منطقه رخنمون سطحی نیز دارد.

طرح توسعه میدان

سرمایه‌گذاری مرحله اول شامل اکتشاف و عملیات اکتشافی آن را جمعاً معادل ۱۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار تعیین شده بود. بر این اساس، از مبلغ سرمایه‌گذاری مرحله اول، حداقل مبلغ ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری به عنوان «تعهدات مرحله اکتشاف» شامل جمع‌آوری، پردازش و تفسیر اطلاعات لرزه‌نگاری دو بعدی و حفر سه حلقه چاه اکتشافی در بلوک مذکور و مابقی برای عملیات تکمیلی اکتشاف شامل جمع‌آوری، آمایش، تفسیر لرزه‌نگاری و لرزه‌نگاری سه بعدی و حفاری یک حلقه چاه توصیفی با تایید شرکت ملی نفت انجام می‌گیرد.