نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

لباس تورکان آذربایجان و چند نکته


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8316

قفقاز منطقه وسیعی از جنوب روسیه و اکراین تا شمال غرب ایران را در بر می گیرد از غرب و شرق میان دریای سیاه و خزر محدود است و در متون اسلامی مثلا ابن حوقل جنوب آراز تا البرز و زاگرس را قفقاز جنوبی گفته اند در این منطقه ناریخی، اقوام و طوایف بسیار متنوعی زندگی می کردند که امروزه اکثر آنها در فرهنگ تورکی استحاله می شوند و حتی گرجی ها نیز در روند تورکیزه گشتن قرار گرفته اند.

طبیعتا در طول تاریخ مهاجرتها و حملات و حکومتهای مختلف در غلبه و محو اقوام بومی از جمله خزرها تاثیر داشته است.

چیزی که برخی به عنوان ایراد از لباس آذربایجانی مطرح می کنند این است که این لباس سنتی ما را به عنوان لباس لزگی و گرجی معرفی می کنند.

این در حالی است که قدیمی ترین نمونه این لباس هم بر عاج ها ی حسنلو و هم پیشا تورکان منطقه چون سومر با پاپاق بر سر در هزاران سال قبل مشاهده می شوند که قبلا نمونه هایش را آورده ایم.

در قدیمی ترین نقاشی ها و عکسهای اولیه از تورکان قاراچای و کوموک و تبریز نیز این لباس مطابق عکسها دیده می شود از این رو این لباسی بوده که مخصوص گروه آلتای و ایبر قفقاز است.

در قفقاز سه گروه عمده وجود دارند:

گروه آلتای ها:

شامل آذربایجانی ها،کومک ها یا همان قوموق،نوقای،بالکار، قاراچای، ترکمن و تاتار

گروه ایبر قفقاز:

که خود شامل سه گروه است؛

ناخ داغستان( داغستان.چچن.اینگوش.آوار.لزگی.دارقین.لاک)

کارتیولی(گرجی.مقرل.سوان.خرسور.پوشان.میتولی تی.آجار.مگرل.اسوان.لاز.توئین)

آدیک(آدی گئی.چرکس.کاباردین.اوبیخ.شاپ چوک.آبازین)

و
گروه زبانهای مهاجر تحلیلی :

ارمنی.تات.تالش.آستین.کرد.روس.اکراین‌

نتیجه گیری:

گروههایی که نام برده شد هر کدام به شاخه های گوناگون تقسیم می شوند و جز اندکی از آنها که زبانهای سامتیک یا هند و اروپایی دارند بقیه در گروه زبانهای آلتایی و عمدتا تورکی هستند.

تورکان بر خلاف تصریفی زبانها که در بالای کوه زندگی می کردند در دشتها و جلگه های حاصلخیز قرار داشتند و بررسی نقشه های اتنیکی این را نشان می دهد که بومیان منطقه بودند بنابراین این لباس یک لباس سنتی متعلق به کل منطقه از جمله آذربایجان و کومیک های تورک زبان است که اقوام مختلف از لزگی و گرجی ها از بومیان اقتباس کرده اند.برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق