نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن ١٤٠٠


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6354

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٢,٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٧ درصد) است.

کل خانوارها

در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩٦,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ مازندران با ٤.١ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ بوشهر با ١.٠ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥,٤ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٢.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٢٨.٧ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤١,٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (٤٩.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.٨ درصد) است.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩١,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران با ٤.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ٠.٨ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٠,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های كهگيلويه و بويراحمد و ایلام (٤٧.٥ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (٣٧.٧ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٤٢٢,٧رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با ٥.٥ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خراسان شمالی با ٠.٩ درصد می­‌باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٥,٨ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (٤٤.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٤ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٤,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (٥٢.٨درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٧.٧ درصد) است.

مرکز آمار ایران