نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

رتبه رفاه (لگاتوم) ایران درسال ۲۰۲۱


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6208

رتبه رفاه (لگاتوم) ایران درسال ۲۰۲۱ با سه پله تنزل دربین ۱۶۷ کشور به ۱۲۳ رسیده است.

در تعریف لگاتوم سطح رفاه کشورها با مقایسه وضعیت آن‌ها در ۹ حوزه، اقتصاد،فرصت‌های کسب و کار،حکومت‌داری، آموزش،سلامت،امنیت و ایمنی،محیط زیست،آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود.

ایران ازنظرشاخص امنیت رتبه 131،آزادی های فردی رتبه 165،حکومتداری در رتبه 145،سرمایه اجتماعی رتبه 89، امنیت سرمایه گذاری رتبه 126،جذب سرمایه گذاری رتبه 152، آزادی کار رتبه 104،پویایی اقتصادرتبه 138،شرایط زندگی رتبه 75،بهداشت رتبه 61،آموزش رتبه 75 و محیط زیست رتبه 156 جهان است.

 

مجمع فعالان اقتصادی