نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

رازهای درخت زندگی در آذربایجان باستان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8143

تورکان باستان چنان درخت را مهم می شمردند که حالت تقدس یافته بود و باور داشتند درختی به نام “قاین” پنج کودک را از سوی خداوند به بشریت هدیه داده است؛

سونگر تکین ، اور تکین ، بوغو تکین ، توکاک تکین ، کوتور تکین.

از این رو پای درخت اعمال مذهبی انجام می دادند و قربانی می کردند و این اماکن اوجاق نامیده می شدند.

همچنان که در افسانه مهم سومریان بیلگه میش برای پیدا کردن گیاه زندگی به زیر برکه آب می رود، هزاران سال بعد در قصه کوراوغلو بازتاب این قصه را دوباره در میان تورکان مشاهده می کنیم، زمانی که او و پدرش برای یافتن گیاه زندگی برای شفای چشمانش به برکه آب می روند.

این اهمیت در آثار باستانی آذربایجان را می بینیم. زمانی که در هر نقشه قالی یک درخت آسمانی و مقدس حیات در مرکز قرار می گیرد.

بستن روبان به درخت حیات برای گرفتن حاجت، کشیدن درخت روی طبل های شامانها این کاهنان دینی تورکان باستان و راهیابی این درخت تزئین شده به فرهنگ اروپا با درخت کریسمس چیزی عیان است.

حیوان بز بعنوان سمبل زمینی رب النوع ماه گذشته از صخره های قره داغ بر جامهای ما دیده می شود تکم گردانی/ اوت= خورشید و گیاه در سومری و تورکی) نیز به چنین باور باستانی مربوط است.

این نگاه طبق نظر محققین از میان تورکان به دیگر فرهنگ ها هم راه یافته است.

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق

منابع:

-Knutsen, R. (2011). Tengu: The Shamanic and Esoteric Origins of the Japanese Martial Arts. Niederlande: Brill. p. 45.

-قدیم شرق ادبیاتی.جلیل نقی اف. ترجمه محبوبه هریسچیان صص ۹۴.۸۳

-مهر در ایران تا صدر اسلام.طلایی ص ۲۴

-سنگ نگاره های مشکین و قره داغ.کاظمی.رضالو ص ۱۳۸

-اساطیر تورک.مراد اوز.ترجمه صاحب قلم صص ۱۱۵.۸۱