نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

تاردوش ها


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8911

محل سكونت این قوم به درستی مشخص نیست . همچنین مساكن آنها چندان از ناحیه اؤتوكن دور نبود .

آنها طبق سنگ نبشته ها یكی از دو قوم مورد اعتماد گوك تركها بودند ( آن دیگری تولیس است ) بعدها به تابعیت اویغورها در آمدند .

خاقان ها در راس این قوم شاهزادگانی تحت عنوان شاد منصوب می كردند . می دانیم كه بیلگه خاقان تحت عنوان شاد مدت 19 سال حكمران این قوم بوده است .