نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

باسمیل ها


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8913

در جلگه بش بالیق سكونت داشتند . موجودیت خود را تا قرن 11 م. حفظ كرده اند . فرمانده آنها عنوان ایدوق قوت را داشت .