نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

بازی بومی محلی آد قویما برای گروه بیش از پنج نفر


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1240

569624نام نوعی بازی محلی در یکان کهریز. این بازی بدین ترتیب انجام می شود که آن را گروهی با بیش از 5 نفر بازی می کنند.

نقش های آنان عبارتند از مادر بچه ها ، شیطان و بچه ها. کسی که نقش مادر بچه ها را بازی میکند ، آنها را ردیف میکند و روی هر کدام اسمی می گذارد. پس از آنکه اسم گذاری صورت گرفت ، کسی که شیطان شد ، می آید و طی گفتگویی بچه ها را طلب می کند و اسامی را ردیف می کند. اگر توانست اسم کسی را درست حدس بزند ، آن بچه باید شیطان را بزند و فرار کند.

شیطان او را دنبال می کند و اگر تا محلی که قبلا مشخص شده بتواند کودک را بگیرد ، آن کودک می بازد. شیطان دوباره می آید تا کودک دیگری را بگیرد. اگر کودک موفق به فرار شد ، دوباره به طرف مادر بر می گردد و بازی ادامه می یابد.

بازی های محلی آذربایجان ، نوشته پرویز زارع شاهمرسی ، انتشارات اختر