نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اوشاق او خوماقلاری «ترانه های کودکی» – اینه اینه


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1801

ایینه ایینه

اوجو دويمه

بال بالليجا

باللی کئچی

شام آغاجی

شاطر کئچی

قوز آغاجی

 قوتور کئجی

هاببان هوببان یاریل ، ییرتیل

 سو ایچ قورتول