ائل اوبا – ارزش کل واردات در سال 1395 ،939 میلیون دلار و ارزش کل صادرات غیر نفتی 471 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل ارزش واردات 91.41 درصد افزایش و ارزش صادرات غیرنفتی 42.8 درصد کاهش داشته است.

درآمد گمرکات 3035 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 34.4 درصد کاهش داشته است.

شاخص ها و نماگرهای بازرگانی خارجی

عنوان شاخص یا نماگرواحدمقدار/تعداددرصد تغییر
نسبت به
سال قبل
مقدار کل وارداتهزار تن63429.12
ارزش کل وارداتهزار دلار93986441.91
مقدار صادرات غیر نفتی [1]هزار تن155410.45
ارزش صادرات غیرنفتی [1]هزار دلار471142 8.42-
درآمد گمرکات استان .میلیارد ریال30354.34-
مقدار کالای ترانزیت شدهتن101390225.01-
[1] – شامل نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز (گازوئیل) و میعانات گازی نمیباشد.
مأخذ: اداره کل گمرک استان آذربایجانغربی

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email