ائل اوبا – ارزش کل واردات در سال ۱۳۹۵ ،۹۳۹ میلیون دلار و ارزش کل صادرات غیر نفتی ۴۷۱ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل ارزش واردات ۹۱٫۴۱ درصد افزایش و ارزش صادرات غیرنفتی ۴۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

درآمد گمرکات ۳۰۳۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۳۴٫۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص ها و نماگرهاي بازرگاني خارجي

عنوان شاخص یا نماگر واحد مقدار/تعداد درصد تغییر
نسبت به
سال قبل
مقدار کل واردات هزار تن ۶۳۴ ۲۹٫۱۲
ارزش کل واردات هزار دلار ۹۳۹۸۶۴ ۴۱٫۹۱
مقدار صادرات غیر نفتی [۱] هزار تن ۱۵۵۴ ۱۰٫۴۵
ارزش صادرات غیرنفتی [۱] هزار دلار ۴۷۱۱۴۲  ۸٫۴۲-
درآمد گمرکات استان . میلیارد ریال ۳۰۳۵ ۴٫۳۴-
مقدار کالای ترانزیت شده تن ۱۰۱۳۹۰۲ ۲۵٫۰۱-

[۱] – شامل نفت خام، گاز طبيعي، نفت كوره، نفت سفيد، نفت گاز (گازوئيل) و ميعانات گازي نميباشد.
مأخذ: اداره كل گمرک استان آذربايجانغربي

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email