نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

یئر گوی آرتیملاریندان یئددی سین سورفایا قویماق


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1021

  • از رسومات گذشته مردم آذربایجان ، جمع کردن هفت برکت از برکات آفرینش است که تانری ( خدا ) به مردم بخشیده با این باور که آن ها را از سال قبل به سال جدید منتقل کنند ، این هفت برکت را درون سفره ای چیده و آن را با مضمون ” یئر گوی آرتیملاریندان یئددی سین قویماق ” می خواندند ، یعنی گذاشتن هفت برکت از برکات آفرینش.

 

آنها عبارت bayram_eloba_img3834بودند از:

1- یئر آرتیمی ( برکت زمین ): قوورقا ، بوغدا ، مرجیمک ، سمنی ( گندم تفت داده شده یا عدس یا سمنو )

2- آغاج آرتیمی ( برکت درخت ): آلما ، اییده ( سیب یا سنجد )

3- گؤی آرتیمی ( برکت آسمان ): قورآن ، گؤزگؤ ( قرآن یا آینه )

4- گؤورنتی آرتیمی ( برکت سرسبزی و رشد ): بوغدا گؤوتمک ( سبزه )

5- آل وئر آرتیمی ( برکت خرید و فروش ): دمیر پارا ، سیککه ( سکه)

6- حئیوان آرتیمی ( برکت حیوان ): یومورتا ( تخم مرغ )

7- سو آرتیمی ( برکت آب ): سو و بالیق ( آب و ماهی )

یئر گوی آرتیملاریندان یئددی سین قویماق – سین در ترکی پسوندشمارش است بمعنای تا