سال ارسال: ۱۸۸۹ میلادی ( ۱۲۶۸ هجری شمسی )

کارت دعوت از ناصرالدین شاه قاجار برای شرکت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی پاریس در سال ۱۸۸۹

و افتتاح برج نیمه تمام ایفل که از طرف فلیکس فوریه رئیس جمهور فرانسه برای او فرستاده شد.

منبع : موزه نقشه تهران