نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

چگونه تازیک به تاجیک تبدیل شد


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7857

برای جعل و تراشیدن ریشه تاجیک برای آذربایجان دست به هر تحریف و جعلی زده اند

آنگونه که در تصویر می بینید

نسخه خطی “نزهه القلوب مستوفی قزوینی” از (ترک و تازیک) صحبت می کند و نسخه چاپ شده که تا ویکی پدیا پخش شده از (ترک و تاجیک) صحبت می کنند

تازی و تازیک به عربهایی گفته می شود که در زمان اشاعه اسلام در برخی نقاط آذربایجان نیز ساکن بودند.

آنندراج: تازیک لغتی است که پارسیان بر تازیان نام نهادند

شرفنامه منیری: اصلی است ترکان را

برهان : فرزند عرب در عجم زائیده شده و بر آمده را گویند.

آنچه در نسخه خطی مجلس به شماره ۵۷۴۲ از تازیک یا همان عربها صحبت می کند که در شهر تسوج ساکن بودند همان گروههایی از مسلمانان بودند که در اسم فامیلی مثل عربلو و عرب اوغلو و یا عرب کندی نمود دارد ولی در مورد تاجیک که به فارس زبانان گفته می شد یک اختلاط آشکار از دوره دهخدا شروع شد که قابل بحث و نقد است و با لفظ تاجیک متفاوت است.

چرا چنین تحریفات روشنی تا امروز بیان و سوال نشده است؟

برگرفته از پیج دکتر رحیم آغ بایراق