نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

پیرامون گیلگمش سومری


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7738

 

پرفسور معزز علمیه چیغ اکنون صد و هشت سال دارد و در ترکیه زندگی می کند او در دانشگاه زبانهای باستانی خوانده و در جوانی با رئیس موزه توپ قاپی ازدواج کرده است.

چون عراق مدتها زیر تسلط امپراطوری عثمانی بود کتیبه های زیادی از سومریان به استامبول منتقل شده است از جمله اولین نامه عاشقانه سومری که اگر ترکیه رفتید در کنار موزه توپ قاپی به موزه باستانشناسی استامبول سری بزنید و آثار و مجسمه های سومریان را ببینید.

خانم پرفسور چیغ سالها با بزرگترین سومرشناس جهان ساموئل نوح کرامر به ترجمه این کتیبه های سومری پرداخت و دهها کتاب در این مورد نوشت تا جایی که یک کتاب مهم با نام ” سومریان شاخه ای از تورکان هستند” را نوشت. او در کنفرانسهای متعدد این ارتباط را شرح داد.

نوشتن این کتاب از سوی پژوهشگری که مستقیما هزاران کتیبه سومری را ترجمه کرده چیزی نیست که بتوان از کنارش ساده رد شد.

بیلگه میش به دلایل زیر صورت صحیح این نام قهرمانمان است. او حدود پنج هزار سال قبل پادشاه افسانه ای شهر اوروک سومریان بود و برای جنگ با “خوخو بابا”به همراه دوستش به آذربایجان آمده بود همان جایی که مردمش به خاطر این دیو از بهشت عدن به سومر کوچیده بودند.

مشخصات دیو با کوه آتشفشانی سهند همگون است دیوی که یک کوه بلند با انبوهی از درختان توصیف شده است و گوگرد تصاعد می کند به طوریکه هر کس وارد قلمرو دیو می شود دست و بالش سست می شود و زمین می لرزند و …

چون داستان بر روی الواح اکدی یافت شده و در این متن گلیگمیش نوشته شده این نام در جهان معروف شده در حالیکه نام اورجینال آن در کتیبه های سومری بیلگه مش است.

بیلگه در زبان سومری به معنی دانا

𒀭𒄑𒂆𒈦 فرم اکدی کلمه

𒀭𒄑𒉋𒂵𒈩 فرم سومری کلمه

قدردانی از آقای رسول داغسر برای همکاری در ترجمه صحیح
برگرفته از صفحه دکتر رحیم آق بایراق