استرس ناشی از کار یکی از مقصران مشکلات سلامتی افراد است، زیرا استرس مدیریت‌نشده می‌تواند به بیماری قلبی، بی‌خوابی، مشکلات گوارشی و سایر شرایط مزمن منتج شود.

ساعات طولانی کار همچنین می‌تواند زمان اختصاص داده شده به خواب، ورزش، آشپزی، دیدن عزیزان یا انجام سایر فعالیت‌‌‌هایی که می‌تواند سلامتی را افزایش دهد کاهش دهد.

لورا لینان، از دانشگاه کارولینای شمالی و محقق در خصوص کار و سلامت می‌‌‌گوید: ما می‌توانیم تمام راهکارهای مقابله و برنامه‌‌‌های مدیریت استرس ممکن را ارائه دهیم.

اما اگر کارمندان را به محیطی برگردانیم که سرعت کار خارج از کنترل آنها باشد، اگر جذب کارمندان اشتباه باشد، اگر یک سرپرست سمی‌‌‌ در محل کار وجود داشته باشد، اجرای هر سطحی از مدیریت استرس سلامت شما را بهبود بخشد.

در ادامه به چگونگی تاثیر شرایط کاری بر سلامتی افراد می‌‌‌پردازیم و راهکارهایی را ارائه می‌‌‌دهیم که به واسطه آنها مدیران و کارمندان می‌توانند محیط کار را برای همه بهتر کنند.

برکار خود کنترل پیدا کنید

لینان می‌‌‌گوید خودمختاری در محل کار ابزار قدرتمندی است. مطالعات نشان می‌دهد که سطح کنترلی که یک فرد بر کار خود دارد، مشخص می‌کند که شغل او چه تاثیری بر سلامت جسمی ‌‌‌و روانی‌اش خواهد داشت.

گاهی اوقات حجم بیش از حد کار انفرادی و نداشتن خودمختاری یک عامل خطر شناخته‌شده برای فرسودگی شغلی است، وضعیتی که با احساس خستگی، جدا شدن از کار، و بدبین بودن در مورد کار مشخص می‌شود.

لینان می‌‌‌گوید حتی در یک محیط بسیار منظم، مدیران می‌توانند به دنبال این باشند که چه راهکارهایی این شغل را برای کارمندان بهتر می‌کند و از این بازخوردها برای تعیین نحوه برنامه‌ریزی شیفت‌‌‌ها و استراحت‌‌‌ها استفاده کنند.

مطالعات همچنین نشان می‌دهد افرادی که کارشان را با آگاهی و اشتیاق انجام می‌دهند، تا زمانی که زیاد کار نکنند، ممکن است رفاه و سلامتی بهتری را تجربه کنند.

بنابراین، اگر فرهنگ محل کار اجازه دهد، کارمندان می‌توانند به طور فعال ایده‌‌‌هایی را به مدیران خود پیشنهاد دهند و وظایفشان با کاری که می‌‌‌خواهند انجام دهند، هماهنگ باشد.

اما، متاسفانه، همه شرکت‌ها و مدیران پذیرای چنین بازخوردی نیستند.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد