نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

قرقیزها


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8906

قرقیزها به عنوان یکی از قبائل ترک باستان ، در منطقه یئنی سئی می زیستند.

واژه قرقیز به معنای «انسان سرخ» است.

آنان در 560 میلادی در زمان موخان تابع گؤگ ترک ها شدند.

در دوره فترت گؤگ ترک ها (80-630 میلادی)استقلال یافتند.ولی در زمان پادشاهی دوم گؤگ ترک ها ، دوباره تابع آنان شدند.

در زمان «موین چور» خاقان اویغورها ، تحت فرمان او درآمدند(758میلادی).

درسال 840 بر دولت اویغورها شوریده و جای آن را گرفتند. در 930 میلادی قیطانها(مغول ها) قرقیزها را از اوتوکن بیرون رانده و مغولستان را در دست گرفتند.

قرقیزها نیز به موطن سابق خود بازگشتند.قرقیزها در 1207 میلادی با چنگیز خان هم پیمان شدند .

آنان در 1217 میلادی سر به شورش برداشتند ولی توسط «تولو» پسر کوچک چنگیزخان ، سرکوب شده و در اولوس «تولو» وارد شدند.