نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

علامت مفعول معه ( معیت ) در زبان ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1650

علی محمد بیانی

ائل اوبا – این علامت که معادل علائم « با » و « مع » در زبان های فارسی و عربی و همچنین « و » عطف عربی است. در زبان ترکی « له » ، « لا » ، « ایله » و « ایلا » می باشد که با توجه به قانون هماهنگی اصوات قالین و اینجه می آید.

  • احمد ایله حسین گلدی ( احمد و حسین آمد )
  • من ایله آتامین آیری بیر آرزوموز وار ایدی ( من و پدرم آرزوی دیگری داشتیم )
  • من تاکسی ایله گلدیم
  • او خیابان ایله بو خیابانین ، یوز میتیر فاصله سی واردیر.

 

« له » و « لا » مخفف « ایلا » می باشد که در تلفظ محاوره به شکل « نن » و « نان » بیان می شود. مثال :

  • او ماشین نان گلدی / او ماشین لا گلدی
  • او من نن گلدی / او من له گلدی

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز