نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

علامت مفعول عنه ( چیخیش علامتی ) در زبان ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1391

علی محمد بیانی – این علامت که معادل « از » فارسی و « من » عربی است ، در زبان ترکی با تبعیت از قاعده ی طلایی هماهنگی اصوات ، « دن » و « دان » می باشد. در زبان محاوره ، این علامت ها را « نن » و « نان » هم تلفظ می کنند که البته خود تابع قوانین خاص زبانشناسی است. اما در کتابت و گفتار رسمی رعایت « دن » و « دان » ضروری است.

1-اینجه:

ائو + دن = ائودن ( از خانه )

ابهر + دن = ابهردن ( از ابهر )

معلم + دن = معلم دن ( از معلم )

من + دن = من دن ( از من )

2- قالین :

داغ + دان = داغ دان ( از کوه )

خیابان + دان = خیابان دان ( از خیابان )

زنگان + دان = زنگان دان ( از زنگان )

آنام + دان = آنام دان ( از مادرم )

 

جمله :

من ائو دن چیخیب ، خیاباندان گئچیب ، مدرسه یه چاتدیم

سن زنگاندان چیخاندا ، من ده تبریزدن چیخمیش ایدیم

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز