نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

علامت شراکت در زبان ترکی (معادل «هم» فارسی در زبان ترکی)


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=2544

علی محمد بیانی

ائل اوبا – «داش» به صورت پسوند [در زبان ترکی] به معنی انباز ، همراه و شریک است.

مثل یولداش ، وطنداش . (بهزاد بهزادی)

از این پسوند که کلمات بسیاری در ترکی کلاسیک ساخته شده است ؛ امروزه هم می توان برای ساخت کلمات جدید بهره های فراوانی برد. مثال :

یولداش = همراه

آرخاداش = رفیق ، همراه

وطنداش = هم وطن

قارداش = هم شکم ، همزاد ، برادر

(کلمه قارداش در اصل «قارینداش» یعنی «هم شکم» و «هم زاد» بوده است.)

داداش = برادر

(کلمه داداش هم در اصل «دده داش» یعنی «هم پدر» بوده است.)

آداش / آدداش = همنام

سیرداش = هم سر ، محرم

دیلداش = هم زبان

دینداش = هم دین

امکداش = همکار

فیکیرداش = همفکر

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز (نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) ، مولف : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز- 1391