نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

شعبده بازی های تحریف کنندگان تاریخ در آثار ترجمه شده


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7905

نمونه ای از منابع با ترجمه های سلیقه ای:

سگ ماده در یونانی ” کینو” و در اوستایی” سپکو/ سپاکو” است و در نزد سومریان تا مادها و تورکان امروزی یک توهین و دشنام تلقی می شد.

بر عکس گرگ یک موجود مقدس و سمبل خورشید بود که روایاتی از منابع چین تا همین امروز پرورش تورکان را به ماده گدگی به نام “آشینا/ آسینا” مرتبط می داند.

روایت هرودوت از پرورش کوروش تحت تاثیر این افسانه تورکان بوده و چون سگ در میان پارسها مهم و مقدس بود این نقل در پارس به جای گرگ موثر و منطقی بوده است.

در ادبیات فارسی تا اعراب ” گرگ” صورت منفی دارد اما در میان تورکان برعکس است و هنوز هم گرگ در دهات آذربایجان عنوانی احترام آمیز دارد.

همين امروز حتی در شهرهای آذربايجان «قورد اورگی يئميش» ( دل گرگ را خورده است) معادل آدم فوق العاده متهور و شجاع است و از دندان تا پنجه گرگ برای درمان بر روی عضو بیمار کشیده می شود.

اتروسکی ها هم تحت این تاثیر وقتی از آنادولو به ایتالیا کوچ کردند این فرهنگ پروریده شدن توسط گرگ را به آنجا بردند.

رُمولوس و رِموس (به لاتین: Romulus – Remus) برپایهٔ اسطوره‌های رومی دو برادر بنیادگذار شهر رم بودند که توسط گرگ پروش یافته بودند.

حال یک ترجمه اولیه از کتاب افسانه ای هرودوت را ملاحظه کنید که چگونه در کمتر از ده صفحه کوروش ( ایت سوتی اَممیش= دشنام) بر اثر علم ناکافی از باورهای زرتشتیان نسبت به سگ ، تبدیل به گرگ می شود در حالی که همین قصه های هرودوت و گزنفون را اگر منبع کل تاریخ هخامنشیان بدانیم کوروش توسط سگ پرورش یافته است.

 

 

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق
سپاس از دکتر فیض الهی وحید بابت راهنمایی های ارزشمندشان