نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

«سانجی داشی» در باور ترکان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6125

از سنگ های سوراخدار در آذربایجانات تحت عنوان «سانجی داشی» یاد می کنند. سنگ هایی که از جنبه معنوی و اعتقادی قداست دارند.

بشر در ابتدا می پنداشت که آئین عبور از سوراخ سنگ ها، متضمن تجدید حیات از مبدأ مادینه ی عالم است( اینجی دنیزیم،1391،ش 2 )

در ایالت «آمانس» زنان در برابر سنگ سوراخدار زانو می زنند و با انداختن سکه ای در سوراخ سنگ برای سلامتی کودکانشان دعا می کنند.(الیاده،رساله در تاریخ ادیان)

برخی معتقدند با عبور از زیر سنگ های شفابخش «سانجی داشی» شکم درد شفا پیدا می کند؛ نمونه ای از این سنگ های سوراخدار را در کوه نسار بیجار، چنگ الماس گروس، قوروخ داغی افشارات، ساققیز داغی گرماب و… با همان قداست و باور می توان دید.( مختاری نیا،اوضاع فرهنگی و اجتماعی ترکان گروس، 1399، 123-129)

زدن سنگ به سنگ قبر در هنگام فاتحه خوانی به نوعی به اندیشه و تقدس سنگ در نزد بشر مرتبط هست . باور به چسباندن سنگ به سنگ مزار انسان های مقدس و امام زاده ها بمنظور نیل به آرزوها هنوز هم رواج دارد.

✍️شهبازی