نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ریشه نام کندوان «گون دوغان» نیست !!!


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8002

یکی از نامهای مورد مناقشه از روستاهای باستانی آذربایجان روستای کندوان است

این نام که از قرن هشتم در منابع تاریخی به شکل کندوان دیده شده است با اتیمولوژی” گون دوغان” تحلیل شده است که به دلیل فقدان منابع و دلایل کافی مورد بحث است.

در این رابطه توسط استاد رزمی از دکتر افشار – فیلولوگ-نظرشان را در این رابطه جویا شدم.:

کند بخش اول این اسم لغتی تورکی است که در اسامی متعدد تورکها وجود دارد . تاشکند( داش کند) سمرقند( سمیز کند) اوزکند ، تارکند، یارکند، بیرجند( بیرکند) خجند و چیم کند و نوکنده و اردوکند و اوزکند… (در دیوان کاشغری ص۲۲۱ و ۲۲۲ در بین تورکان به معنی شهر و در بین اوغوزان به معنی روستاست.)

در بخش دوم : بان که به وان تبدیل شده است.

از ریشه باندیج است به معنی چادرهای برافراشته شده و دئشیلمیش یئر ( جاهایی که داخلش حفر و خالی شده است) می باشد.

پس کندوان در واقع روستایی است که درون خانه هایش اویولوپ و دئشیلیپ…

(برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق)