نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

حکایت گیلاس خوردن بینا و نابینا از یک سبد


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6678

نابینا: مگر شرط نکردیم که از گیلاس های این سبد یکی یکی بخوریم؟

بینا: آری

نابینا: پس تو با چه عذری سه تا سه تا می خوری؟

بینا: تو حقیقتا نابینایی؟

نابینا: بله ، مادرزاد

بینا: پس چگونه دریافتی من سه تا سه تا میخورم؟

نابینا: آن گونه که من دو تا دوتا می خوردم و تو هیچ معترض نمی شدی!

تنها کسانی در مقابل فساد و بی قانونی

می ایستند که خود فاسد نباشند!

مجمع فعالان اقتصادی