نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

بازی بومی محلی آتدیرما – Atdirma


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=767

نام نوعی بازی گروهی محلی به این ترتیب که یکی ازبازیکنان داوطلب می شود که به حالت دولا بایستد.به این بازیکن قیلدان قیسیر می گویند.

در نزدیکی او کپه ای خاک می ریزند. ابتدا سر دسته روی کپه خاک جفت زده و از روی قیلدان قیسر می پرد و در آن طرف فرود می آید.

پس از آنکه همه بازیکنان پریدند ، قیلدان قیسیر جای خود را تغییر می دهد و به محلی می رود که سردسته در پرش خود در آنجا فرود آمده است.

به همین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند و در هر بار قیلدان قیسیر جایش را عوض می کند تا اینکه یکی از بازیکنان نتواند از روی قیلدان قیسیر بپرد.

وقتی چنین شد او باید جای قیلدان قیسیر را بگیرد و قیلدان قیسیر به بازی برگردد.

به خاطر داوطلب شدن ، به او این امتیاز داده می شود که تا آخر بازی بپرد ، حتی اگر در بعضی پرش هایش موفق نشود.

همچنین نوعی بازی در خوی است که یک نفر خم میشود و دیگران به ردیف از روی او می پرند و اشعاری را میخوانند.