نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اورارتوها یا سوره نلی لر ؟


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8004

سلسله اورارتوها را که ناسیونالیسم ارمنی به نام خود سند زده، در زبان آشوری( اورارتو) در بابلی (اوراشتو) می گفتند

اور از “هورماق” به معنی شبکه سازی از سومری به آشوری و اورارتویی راه یافته است.

بدون هیچ دلیلی آنچه در عبری و کتاب مقدس بعنوان نام یک کوه آمده ( אֲרָרָט= آرارات) را به این سلسله ربط داده و با این طریق تاریخ را تحریف کرده اند.

اما نکته بسیار بسیار مهم اینجاست که اورارتوها خود را ” شوره لی” می گفتند جان کریپین معتقد است این کلمه “سوره لی” تلفظ می شد( قوائد زبانی ش تلفظ س در آشوری) و در معنی راندن ارابه های جنگی بود. ( سورماق .سوره لی= اسم تورکی به همین معنی) و سرزمین خود را از جنوب خزر تا آنادولو ” بیان” و ” بی آس” و ” بیان لی” می گفتند کلماتی که آشکارا با پسوند تورکی ایفا شده و مورفولوژی “بیگ=ان” مانند “آتور+ بیگ +ان”( آذربایجان) دارد.

قسمت ورودی موزه بزرگ وان هم این نام “بی ان لی” با خط میخی بزرگ بر دیوار نقش بسته است.

دانشمندان سوره لی ها را با قوم ” آز” مطابقت می دهند.

اما جالب تر از همه موارد اینکه ارمنیان تحلیلی زبان هستند و اورارتوها مثل ما تورکان در همین مناطق التصاقی زبان بودند.

(برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق)