نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اشاره ای به پسوندی بودن زبان ترکی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=669

علی محمد بیانی

ائل اوبا – از ویژگی های زبان التصاقی یا پسوندی مانند ترکی این است که ریشه ای ثابت دارند و عموما تک هجایی اند که این هجاهای ثابت در زمان صرف و ساخت واژه جدید با پذیرفتن وندها و التصاق های جدید ، کلمه ی موردنظر را پدید می آورند.

زبان ترکی علی رغم عربی و انگلیسی و فارسی فقط دارای پسوند میباشد ، یعنی به هیچ وجه پیشوند و میان وند در این زبان کاربرد ندارد.پسوندها نامحدودند ، یعنی هر سخنگویی به وسع خزینه لغت خود می تواند پسوند وارد دایره لغات زبان ترکی بکند.پسوندی بودن یا التصاقی بودن زبان ترکی باعث شده است در هنگام تعریف و ساخت لغات جدید ریشه واژه به هیچ وجه تغییر لفظی و مکانی نکند.

در حالت عادی تمامی فعل ها ریشه ای تک هجایی (تک بخشی) دارند و هنگامی که در جریان صرف قرار می گیرند ریشه فعل در اول ثابت می ماند و نشانگر شخص و زمان و … به ترتیب اهمیت بعد ازریشه می آیند.در اسم نیز چنین شرطی حاکم است ، به عبارت دیگر اسم و فعل ترکی همیشه ثابت و در اثر صرف و پسوند پذیری به هیچ وجه ماهیت ظاهری و فتوتیکی خود را ازدست نمی دهند.

مثال 1 : گون

 • گون
 • گونش
 • گوندوز
 • گونئی
 • گونشلی
 • گونده
 • گونده لیک
 • گونسل
 • گوندش

مثال 2 : یاز

 • یاز
 • یازی
 • یازیجی
 • یازیجیلار
 • یازمیش
 • یازدی
 • یازاجاق
 • یازیلدی
 • یازدیم
 • یازیردیم
 • یازاجاق ایمیش
 • یازاجاق ایمیشام
 • یازدیرتدیم
 • یازدیردیتدیردیم
 • یازدیرتدیرمالی ایمیش
 • یازدیرتدیرمامالی ایمیش
 • یازدیرتدیرمامالی لاردان ایمیش لار

مثال 3 :ایش

 • ایش
 • ایشله
 • ایشلک
 • ایشله مک
 • ایشله مه لی
 • ایشله مه لی ایمیش
 • ایشله مه مه لی ایمیش
 • ایشله مه مه لی لردن ایمیش لر

مثال 4 : معین

 • معین
 • معین لش
 • معین لش دیر
 • معین لشدیریلمیش
 • معین لشدیریلمیش لر
 • معین لشدیریلمیش لردن
 • معین لشدیریلمیش لردن ایمیش

مثال 5 : معلم

 • معلم
 • معلمچی لیک
 • معلمچی لیک لر
 • معلمچی لیک لریمیز
 • معلمچی لیک لریمزدن
 • معلمچی لیک لریمیزدن دیر

مثال 6 : داش

 • داش
 • داشچی
 • داشچی لار
 • داشچی لاردان
 • داشچی لاردان ایمیش
 • داشچی لاردان ایمیش سیز

چند مثال دیگر:

گؤز

گؤزلوک

گؤزله میشم

گؤزله مه میشم

جزالاناجاقدیر

گؤروکمه یه جکدیر

باریشدیرابیلمه دیک لریمیزدن ایمیشلر

اوجالاندیرابیلمه دیک لریمیزدن ایمیشلر

معین لشدیره بیلمه دیک لریمیزدن ایمیشلر

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز