سرو خرامان تاپمیشام – نظامی گنجوی

سرو خرامان تاپمیشام – نظامی گنجوی

رویاده من جنت شمعین ، جان ایچره رخشان تاپمیشام اول شمعه یوز پروانه نی ، بیر آندا حرمان تاپمیشام   آختاردیم عطرین عنبرین ، گؤردوم جلالین سرورین حسنینده طالع مظهرین ، خانمده مهمان تاپمیشام مدتدی عشق لب دییه ،...

ادامه مطلب ...