ترک های قموق‌

ترک های قموق‌

قُموق‌ها قومی ترک‌تبارند که در دشت قموق در شمال داغستان روسیه و جنوب منطقه تِرِک زندگی می‌کنند. سکونتگاه آنها از یک سو به دریای خزر محدود می‌شود. قموق‌ها ۱۴ درصد از جمعیت جمهوری داغستان روسیه را تشکیل می‌دهند....

ادامه مطلب ...