ترک های اورال – ولگا

ترک های اورال – ولگا

دولت اورال - ولگا یا ایدل-اورال یک جمهوری متحد از تاتارها، باشقیرها و مردمان چواش بود که در کشاکش جنگ داخلی روسیه در بازهٔ زمانی کوتاهی به مرکزیت قازان تشکیل‌شد. این دولت را کوششی برای احیاء خانات قازان...

ادامه مطلب ...