پشت پرده روز بزرگداشت کوروش هخامنشی

پشت پرده روز بزرگداشت کوروش هخامنشی

ائل اوبا - از جمله جریانات در حال گسترش در جامعه ایرانی افزایش فعالیت باستان گرایی با محوریت کوروش هخامنشی تحت لوای صاحبان اتاق فکر صهیونیستی است ، با این هدف که در مبانی و ارزش های جامعه اسلامی خلال ایجاد کنند. از جمله...

ادامه مطلب ...