تاتارهای سیبری

تاتارهای سیبری

تاتارهای سیبری در سه قسمت سیبری ؛ یکی در نوار توبولسک تا تومسک، یکی در کوه‌های آلتای و دیگری در جنوب ینی‌سئیسک زندگی می‌کنند. زبان تاتاری از گروه قبچاق، گروه فرعی قبچاق-بلغار از شاخه باختری خانواده زبان‌های ترکی...

ادامه مطلب ...