خمیر آشی (اریشته آشی)

خمیر آشی (اریشته آشی)

ترکيبات: گوشت گوسفندي (يا گوشت گاو يا مرغ ) - 165 گرمآرد گندم - 35 گرمتخم مرغ - 1 عددروغن مايع - 10 گرملوبيا سفيد - 20 گرمسرکه - 10 گرمپيازچه - 20 گرمگشنيز - 20 گرمنعناع خشک شده - 1 گرمفلفل سياه - به ميزان دلخواهنمک -...

ادامه مطلب ...