آشیق اویونو – بازی های بومی ، محلی ( آشیق )

آشیق اویونو – بازی های بومی ، محلی ( آشیق )

آشیق اویونو پرویز زارع شاهمرسی آشیق آشیق نوعی بازی کودکانه. نوع بازی آن تقریباً مانند تیله بازی است با این تفاوت که در این بازی، آشیق را با دست پرتاب می کنند تا به آشیق های دیگر بخورد ولی در تیله بازی، تیله را در زمین...

ادامه مطلب ...