تشکیلات قبائل ترکان باستان

تشکیلات قبائل ترکان باستان

ائل اوبا - در زمان «مته خان» - امپراتور قدرتمند هون های آسیا -  (174-209 قبل از میلاد) «توی» (مجلس) هر سال سه بار تشکیل جلسه می داد. نخستین جلسه توی در ماه نخست سال در دربار خاقان برگزار می شد و جنبه دینی داشت.دومین جلسه در آخر...

ادامه مطلب ...