ترک های آدیقه

ترک های آدیقه

این جمهوری در کرانۀ چپ رود کوبان ، با جلگه‌هایی در شمال (با خاک بسیار حاصل‌خیز موسوم به چرنوزم)، و کوه‌‌های قفقاز در جنوب واقع شده است. صنایع اصلی آدیگه عبارت‌اند از فرآوری مواد غذایی، چوب‌بُری، کارهای چوبی و...

ادامه مطلب ...