جمهوری کاباردینو – بالکاریا یکی از جمهوری های فدرال روسیه است .

بالکارها یک گروه قومی ترکی بومی قفقاز هستند.

بالکارها تا ۱۹۲۴ به خط عربی می‌نوشتند اما به‌دنبال تغییر کلی سیستم الفبایی در اتحاد جماهیر شوروی، نخست الفبای لاتین از ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۷ و سپس از ۱۹۳۷ تا به امروز الفبای تغییریافتهٔ سیریلیک جایگزین رسم‌الخط عربی شد.

روسیه در سدهٔ نوزدهم میلادی موفق به فتح قفقاز شد که این موضوع باعث بروز اختلال در زندگی بالکارها گردید.

علاوه بر آن بالکارها در پایان جنگ جهانی دوم به منظور کاهش جمعیت مسلماناندر این منطقه از موطن خود اخراج شدند تا آنکه در دههٔ ۱۹۵۰ بار دیگر به آنها اجازهٔ بازگشت داده شد.

اما در این زمان جمعیت آنها به شدت کاهش یافته بود و علاوه بر سختی‌های مربوط به بازگشت، قلمروشان نیز در آن زمان توسط خارجی‌ها اشغال شده بود.

همین موضوع سبب شد تا با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درگیری‌هایی قومی در این مناطق بروز یابد.