پروانه صؤندور شمعینی ، گلدی چراغ جانیمیز

قان آغلا ای گلزارسن ، آچدی گل خندانیمیز

اولموش گنجه میدان سنه ، جانان ، منم قوربان سنه

گلدی ای هندیستان سنه ، فغفور تورکستانیمیز

بیر سروی دیر قدین سنین ، جنت ده یوخ برابرین

سن بیر آغا من نوکرین ، بیز بنده سن سلطانیمیز

پارلار یاناغین شمع تک ، پروانه یاندی صبحدک

بیز تشنه ایک سو وئر ایچک ، ای چشمه ی حیوانیمیز

لطف ائیله بیر ای نازنین ، نظامیه اول همنشین

قطع ائیله دین اوللام سنین بس هاردادیر پیمانیمیز

ائل اوبا