نام پایانه : ماکو

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به طور اختصاصی دارد

نشانی : ماکو ، پایانه مسافربری

تلفن : 0443222140

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 5

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 785 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروحی از پایانه : 50 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروحی از پایانه : – مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروحی از پایانه : 21 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید