نام پایانه : اشنویه

نوع پایانه : عمومی متعلق به اشخاص

وضعیت انبار توشه : ندارد

نشانی : اشنویه ، پایانه مسافربری

تلفن : –

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 2

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 250 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروحی از پایانه : 2 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروحی از پایانه : 33 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروحی از پایانه : 84 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : ندارد