نام پایانه : ارومیه

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت بطور اختصاصی ، انبار مرکزی دارد

نشانی : ارومیه ، بلوار هفت تیر

تلفن : 0442331313

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 26

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 4533 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروحی از پایانه : 190 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروحی از پایانه :11 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروحی از پایانه :370 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید