الیمده سازین قوربانی ،

ائیله مه نازین قوربانی

اولارام گؤزون قوربانی ،

“ناغارات”

ئولد ورمه منی ، هی ،

یاندیرما منی ، هی ،

دورگل نازیله ، هی ، نازیله، آبالام ،

صحبت – سازیله ، هی ، ساز ایله .

دورگل نازیله، هی ، نازایله .

نه باخیرسان یانی — یانی ،

اولوم گؤزلرین قوربانی

اوللکی محبت هانی ؟

گردآورنده : داود محمد بیکف

بازنویس : منیژه علیپور

ائل اوبا