نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

کلیپ جالب یک قرن گذشته شش کشور


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8080

این کلیپ جالب یک قرن گذشته شش کشور را نشان می دهد

چین 110 سال قبل

ژاپن 110 سال قبل

آمریکا 110 سال قبل

فرانسه 130 سال قبل

هندوستان 100 سال قبل

و در نهایت ایران در سال 1300 مصادف با آخرین سال های سلطنت قاجار